English flag Italian flag Iranian flag
social skipe icon LinkedIn icon youtube icon

محصولات / محصولات اثاثیه / محصولات پایه آب / تولیدات با اثر ویژه

 • AFV 400 FLAME RETARDANT

  فرایند شعله مقاوم AFV 400

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  ( 15 < فافیت (80> شفاف

  :کاتالیز

  کاتالیز 100:100وزن AFV 400 CAT

  :ظرفها

  25 Kg (1 قسمت)


  25 Kg (2 قسمت)


  Eureka's solvent-based drum

  فرآیند تاخیر انداز شعله یک پوشش دوجزیی و بر ÷ایه پلی اورتان است که از (لایه اولیه)afv400وبالاترازafv400 (لایه نهایی)ساخته شده است .این عملیات به وسیله نهادهای ایتالیایی تضمین شده و یک ضد آتش ممتاز باشد.بر طبق آیین نامه uni 9796/1990 این محصولات نمیتوانند برای صفحه روکش ها وصفحه های لانه زنبوری ویا سازه های تخته فنری استفاده شوند.عملیات تاخیر انداز شعله afv400 تنظیمات مکانیکی مشابه ای نسبت به عملیات pu قدیمی وسنتی دارد.این پوشش همچنین ظاهری شبیه به pu سنتی و قدیمی دارد.

  برای اطلاع بیشتر از کل فرایند اینجا را کلیک کنید

  نزدیک
 • ARG

  ستر اکریلیک puشفاف

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  کروم نقره ای(ARG 10)/کروم نقره ای روشن (ARG15)

  تولید تک جزیی

  :ظرفها

  15 Lt / 25 Lt


  Eureka's solvent-based drum

  پوششARG یک لاک نقره ای تک جزیی است که برای رسیدن به قابلیت آینه ای شدن روی سطوح جلا داده شده با درخششی که قطعا رقیبی ندارد راهی بازار شده . شفافیت ظاهر نقره ایش زمانی که یک لایه نازک از ARG10 پاشیده شود روی سطح شفاف افزایش میابد . زمان خشک شدنش بسیار سریع است . و به دلیل شفافیت و چسبندگی کامل این محصول لازم است ARG10با لاک مخصوص تثبیت شود.


  برای اطلاع بیشتر از کل فرایند اینجا را کلیک کنید

  Furniture varnished with CICLO ARG Furniture varnished with CICLO ARG Furniture varnished with ARG process
  نزدیک
 • SILVER 11

  اثر نقره ای شفاف رنگ نک جزیی

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :.رنگ های در دسترس

  نقره ای

  :کاتالیز

  کاتالیز 100:100وزن CI18

  :ظرفها

  25ltقسمت 1


  قسمت 2 _25lt / 12.5lt

  Eureka's solvent-based drum

  سیلور11یک جلای دو جزیی بر پایه حلال است که به وسیله ماشین افشاننده استعمال می شود و اجازه ایجاد ظاهری با شفافیت نقره ای را میدهد. اثر توسعه یافته به وسیله یک پوشش پایانی شفاف کاغذی ایجاد شده است.

  Furniture varnished with SILVER 11
  نزدیک
 • GOLD 21

  رنگ دو جزیی برای اثر طلای شفاف

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :.رنگ های در دسترس

  طلای

  :کاتالیز

  کاتالیز 100:100وزن CI18

  :ظرفها

  25lt (1 قسمت)


  25lt / 12.5lt (2 قسمت )

  Eureka's solvent-based drum

  این محصول یک رنگ دو جزیی است که به وسیله ظاهر طلایی شفافش توصیف می شود.این خشکی سریع وانتخاب دقیق از اثر پایانی برجسته شده به همراه داردو به منظور تضمین اجرای چسبندگی کامل و نگهداری شفافیت آن لازم است که با رنگ ویژه تثبیت شود.

  Furniture varnished with GOLD 21
  نزدیک
 • GE

  رنگ کروم طلای بسیار شفاف

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :.رنگ های در دسترس

  طلایی _نارنجی (GE112)وسبز_نارنجی (گه 111)

  تولید تک جزیی

  :ظرفها

  15-25 Lt


  Eureka's solvent-based drum

  این محصول یک ظاهرشفاف طلایی دارد که این قابلیت زمانی که یک لایه نازک ازGE111روی سطح شفاف پاشیده میشود افزایش میابد.به دلیل برقراری شفافیت و چسبندگی کامل این محصول(GE111) لازم است که با یک لایه نهایی تثبیت شود.

  Furniture varnished with GE 112
  نزدیک
 • KR 100

  تصویر سه بعدی KR

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  شفاف تولید

  تولید تک جزیی

  :ظرفها

  25 Lt


  Eureka's solvent-based drum

  این یک جلا ی شفاف است که اجازه میدهد یک اثر سه بعدی رو سطوح رنگ شده و یک ظاهر کروم فراهم میکند.اثر سه بعدی با خشکی 100KR ظهور می کندتفاوت مدل های خشکی می تواند یک طراحی پایانی را ایجاد کند.

  برای اطلاع بیشتر از کل فرایند اینجا را کلیک کنید

  door varnished with MET e KR100 door varnished with MET + KR100 door varnished with MET + KR100 door varnished with MET + KR100 door varnished with FAP 001 + KR100
  نزدیک