English flag Italian flag Iranian flag
social skipe icon LinkedIn icon youtube icon

محصولات

یورکا کالر میتواند گستره ی کاملی از محصولات رنگ سطوح چوب وهمچنین انطباق مناسب انتظارات و بیشترمطالبات بازار نیاز ها عرضه کند.

. . . Continue

ما درسایه تحقیقات متدلوژی مطمئن می توانیم راه حل های متعلق به خودمان را عرضه کنیم. همکاری مستقیم ما با مشتریانمان ضمانت کننده یک دستیاری حرفه ای است.

خصیصه پیروزی یورکا کالر به خاطر کیفیت بالای محصولات و به علاوه تداوم تعهد شرکت برای بهبود محصولات ارائه شونده و تحقیقات نوینش می باشد.

کیفیت محصولات تماما از یک کنترل گزینشی از مواد خام مصرفی و یک نظارت دائمی محصولات تمام شده عبور میکند.

یورکا کالر می تواند گستره وسیعی از کالاهای مصرفی برای رنگ سطوح چوبی در هر زمینه ممکن کاربردیشان عرضه کند ازجمله در قلب ها و چارچوب ها واثاث و در و پنجره و کف پوش ها.بعضی از تولیدات همچنین میتوانند در دیگر سطوح نه الزاما چوب استفاده شوند .

برای اثبات گواهی کیفیت بالا ی تولیداتمان مفتخریم از مشارکت درساخت قایق های خورشیدی هسته ای که در داخلشان با رنگها وجلا های یورکا کالر رنگ شده است اطلاع دهیم.

داخل و اندرون قایق ها ی خورشیدی هسته ای با تولیدات یورکا کالر نقاشی شده اند.